Aanmeld- en selectieprocedure

Selectie procedure

Het intake assessment bestaat uit 2 delen die elk 50% van de totaalscore bepalen. Op basis van de totaalscore wordt beslist of je wordt toegelaten, op de wachtlijst wordt geplaatst of wordt afgewezen.

Deel 1: Online toetsen en opdrachten

1. Engelstalige motivatiebrief, online (max. 100 punten)

De motivatiebrief wordt op een aantal onderdelen beoordeeld en per onderdeel worden punten toegekend. Deze onderdelen zijn:

 • volledigheid van de brief (max. 10 punten)
 • Engelse taalvaardigheid (max. 20 punten)
 • de motivatie om te kiezen voor Creative Business (max. 20 punten)
  We geven kleinschalig en intensief onderwijs, dit betekent dat we van jou ook iets extra's verwachten: een inzet van 40 uur per week te besteden aan je studie, sterk teamwerk, betrokkenheid bij regelmatige (1-op-1) feedbacksessies, zelfstandig kunnen studeren, interesse in buitenschoolse activiteiten, een proactieve houding.
  Pas jij in dit profiel? Leg uit waarom.
 • het beeld van de branche (max. 20 punten)
 • de opbouw van de brief (20 punten)
 • logische aansluiting bij activiteiten in het verleden (10 punten)

 

2. CV, online (max. 100 punten)

Het cv wordt beoordeeld op onderstaande punten. De aspirant-student kan scoren op zowel werkervaring als opleiding.

 • algemene ervaring (max. 20 punten)
 • werkervaring (max. 20 punten)
 • creativiteit (AV/web/muziek, etc.) (max. 20 punten)
 • computervaardigheden (max. 20 punten)
 • overige zaken die niet met bovenstaande punten te maken hebben (max. 20 punten)
3. Studievaardigheidstest,  online (max. 10 punten)

De studievaardigheidstoets bestaat uit een vragenlijst met betrekking tot de algemene hbo-vaardigheden:

 • intrinsieke doeloriëntatie
 • extrinsieke doeloriëntatie
 • taakwaarde
 • zelfcontrole
 • zelfeffectiviteit om te leren
 • angst om te testen
 • cognitieve leerstrategieën
 • leermanagementstrategieën

Je geeft aan wat je vindt van verschillende stellingen op een 7-puntsschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Het eindresultaat wordt op een schaal van 1 tot 10 weergegeven.

Als je op bepaalde onderdelen laag scoort, kan een studiebegeleider ondersteuning bieden tijdens je studie. Als de score op de gehele vragenlijst laag is, wordt besloten om je  niet toe te laten. De resultaten worden altijd beoordeeld in het licht van andere toetsen en opdrachten.

4. Voorkennistoets,  online (max. 100 punten)

De voorkennistoets is een online meerkeuzetoets waarin (op basisniveau) vragen worden gesteld over de verschillende onderwerpen die in het programma aan bod komen. De test wordt online afgenomen en wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10.


Deel 2: Face to face interview

5. Interview bij Breda University of Applied Sciences of via Teams (max. 100 punten)

Heb je onderdeel 1 tot en met 4 afgerond, dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek.

Tijdens het interview komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • waarom Creative Business?
 • waarom bij  Breda University of Applied Sciences?
 • hoe zag je orientatie er uit (Open dag/Orientation Day)?
 • vragen over ontwikkelingen in de media-industrie
 • vragen over verwachtingen van de opleiding
 • vragen over het ​​beeld dat jij hebt van het beroep

Punten voor beoordeling:

 • motivatie (max. 20 punten)
 • professionele uitstraling (max. 20 punten)
 • communicatieve vaardigheden en presentatie (max. 20 punten)
 • beeld van de opleiding (max. 20 punten)
 • Engelse taalvaardigheid (max. 20 punten)