Studiekosten

Collegegeld

Voor het collegejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voor de Ad Tourism Management €2.530. 

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit, of de nationaliteit van één van de andere landen van de EEA, of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit bezit en
  • je bij de start van het studiejaar nog geen ander bachelordiploma hebt behaald aan een bekostigde opleiding in Nederland.

Is dit niet op jou van toepassing, dan zijn er misschien andere voorwaarden waardoor je toch in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld; check de regeling collegegeld (pdf)

In alle andere gevallen betaal je het instellingscollegegeld. Voor het collegejaar 2024-2025 is het instellingscollegegeld €12.500.

Meer informatie over betalen.
 

Studiefinanciering en studiebeurzen

 

Overige studiekosten

Naast het collegegeld moet je tijdens de opleiding rekening houden met kosten voor deelname aan de introductie en de aanschaf van studiematerialen zoals boeken, readers en software. Ook heb je een laptop nodig (Windows, met webcam). Verder kunnen er aanvullende kosten zijn voor excursies, bedrijfsbezoeken en studiereizen.

Kosten (geschat) voor de opleiding Ad Tourism Management:

  • Introductie: € 170
  • Boeken: € 350
  • Studiereis / excursies: €400 (studiereis jaar 1, exclusief vervoer), €5-50 (excursies, afhankelijk van je OV studentenreisproduct)