Aanmelden vóór 1 september

31 Aug 2024 Schrijf je in via Studielink

Deadline van 1 mei niet gehaald? No worries, je kunt je nog aanmelden tot eind augustus. 

Voor een aantal van onze bacheloropleidingen is het mogelijk om je na 1 mei aan te melden. Dit geldt alleen voor de opleidingen met toelating op basis van instroomeisen. Zorg er wel voor dat je voor aanmelding in ieder geval voor 31 augustus compleet is.

Aanmelden voor een master? Voor al onze masters kun je je nog tot 15 augustus aanmelden.

Meer informatie