Terug

Public Play Space

Hoe kun je als gemeente inwoners laten participeren in planvorming? Hoe ga je al die verschillende belangen in kaart brengen en hoe kun je op een goede manier gebruikmaken van het bestaande ‘kapitaal’ in het gebied? Het project Public Play Space helpt deze vragen te beantwoorden.

‘Een spel brengt mensen bij elkaar, deelnemers doorlopen hetzelfde proces en uit die gemeenschappelijke ervaring ontstaat een constructieve dialoog.’ Nick van Apeldoorn, onderzoeker en stadssocioloog, vertelt over het project Public Play Space waarin hij vanuit Built Environment samenwerkt met andere kennisdomeinen van Breda University of Applied Sciences.

Hoe kun je als gemeente inwoners laten participeren in planvorming? Hoe ga je al die verschillende belangen in kaart brengen? Hoe kun je op een goede manier gebruikmaken van het bestaande ‘kapitaal’ in het gebied dat je (verder) wilt ontwikkelen? Het project Public Play Space helpt deze vragen te beantwoorden. Breda University of Applied Sciences (BUas) werkt hierin samen met het Institute for Advanced Architecture in Barcelona en stadsvernieuwer CLAC in Palermo.

‘Placemaking heeft altijd een link naar een verhaal, het gaat erom dat verhaal, die dieperliggende laag, naar boven te krijgen'

Nick van Apeldoorn, onderzoeker en stadssocioloog

‘Placemaking heeft altijd een link naar een verhaal,’ vertelt Nick, ‘het gaat erom dat verhaal, die dieperliggende laag, naar boven te krijgen. Op een inspraakavond spreekt iedereen vanuit zijn eigen emotie en dat is logisch. Als die emotie boosheid is, dan wordt het een lastig verhaal, de kans dat een PowerPoint over jouw plan goed landt is vrij klein.’

Iedereen kan meedoen

‘En je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken. Je hebt altijd te maken met twee dingen, ruimte en budget. En beide zijn vaak beperkt, dus je zult keuzes moeten maken. Inzicht helpt daarbij en een spel kan dit inzicht geven. Het mooie van een spel is dat je hiermee een bredere groep aanspreekt en niet alleen de welbespraakte mensen, met alle respect, vaak man, al iets ouder en wit. Een spel is laagdrempelig en op die manier kan iedereen meedoen. Die inclusiviteit vind ik het allerbelangrijkste, en het levert natuurlijk ook heel diverse zienswijzen op.’

Visualiseren

En hoe werkt het dan met zo’n spel? ‘In het spel gaat iedere groep aan de slag met het inrichten van de ruimte,’ legt Nick uit. ‘Dit doen zij door het plaatsen van bepaalde functies op een spelbord, denk aan functies als wonen, werken, spelen, recreëren. Iedere groep beschikt over een facilitator die de acties van de groep visualiseert met behulp van een dashboard. Zo zien de deelnemers heel snel: als we dit doen, dan gebeurt er dat en dan kan dat dus niet.’ 

Open Game Event

‘Tijdens het Open Game Event, dat ook in Barcelona en Palermo heeft plaatsgevonden, speelden we op de campus een spel met beleidsmakers van de gemeente en studenten in de rollen van bewoners en bezoekers van de stad. Doel was een dialoog te starten over hoe we Breda leefbaar kunnen houden. Na zo’n spel gaat dat makkelijker, omdat iedereen dezelfde ervaring heeft, iedereen heeft in het spel hetzelfde proces doorlopen, dezelfde emoties beleefd. Daardoor verloopt de discussie een stuk constructiever. Het spel verbindt en dat is precies waar het bij placemaking om draait!’

BUas op voorsprong

Nick werkt in het project onder meer samen met Igor Mayer van Academy for Games & Media en Jessika Weber, game developer met een achtergrond in Tourism. ‘Igor is conceptueel heel sterk,’ vertelt Nick, ‘en Jessika heeft het Scithos game ontwikkeld waarmee we nu werken. Het is een behoorlijk geavanceerd spel dat ons echt op voorsprong heeft gezet in de wereld van Placemaking. Voor gemeenten, maar zeker ook in andere contexten, is het een tool die helpt om participatie te intensiveren en te verbreden door op zoek te gaan naar dieperliggende drijfveren.’  

Public Play Space Symposium

Scithos is één van de games die te vinden zijn in een catalogus waarin zo’n 50 initiatieven op het gebied van Public Play Space zijn samengebracht. Het gaat om games van verschillende developers en ook de games die BUas op dit vlak ontwikkelt en faciliteert staan erin. Verder zijn er vanuit het project Creative and Capacity Building Workshops georganiseerd waarin studenten in twee dagen tijd een concept voor een game hebben bedacht en uitgewerkt. Het project Public Play Space wordt op 14 en 15 juli 2021 afgesloten met een internationaal seminar, waarbij ook Jessika Weber zal spreken.

Wil je dit symposium online bijwonen? Registreer je dan vooraf via deze link.