Terug

Met de voeten in de Brabantse klei

Lees hier de ervaringen van Built Environment student Jacco die afstudeerde in coronatijd.

Afstuderen in coronatijd. Jacco Crezee weet er alles van. Hij studeerde Built Environment aan BUas en op 19 juni 2020 verdedigde hij zijn afstudeerscriptie op anderhalve meter afstand van zijn externe stagebegeleider van Regio West-Brabant Eveline Riedé.

‘Hij heeft niet eens koffie gehaald’, lacht Eveline, beleidsadviseur bij Regio West-Brabant. ‘Hij was nèt binnen en toen gingen we allemaal thuis werken. We vinden dat we hierin als samenwerkende gemeenten toch een voorbeeldfunctie hebben. Voor Jacco was dit natuurlijk jammer, omdat de ervaring van het afstuderen toch ook zit in de dynamiek en de interactie op de werkvloer, maar we hebben geprobeerd dit in een online werkgroep te compenseren.’

‘En ik kende Eveline al van een eerdere stage,’ vult Jacco aan. ‘Dat maakte de stap naar online aan mijn onderzoeksopdracht werken makkelijker. Zo zie je dat het bouwen aan een netwerk iets oplevert. In het derde jaar heb ik stage gelopen bij de gemeente Moerdijk, waar Eveline toen beleidsadviseur was. Mijn onderzoek richtte zich op de kernen Zevenbergen, Willemstad, Klundert en Fijnaart. Ik kom zelf uit Zevenbergen, dus vandaar mijn interesse.’

Getriggerd door de omgeving

‘Ook in mijn studiekeuze ben ik getriggerd door wat er allemaal gebeurde in de regio,’ vertelt Jacco. ‘Ik woon in Zevenbergen en de herinrichting van het centrum en de plannen rond de haven vond ik echt interessant. En zo kwam ik op het idee van Built Environment bij BUas. Mijn zus studeerde Tourism Management in Breda en een kennis van mij had Ruimtelijke ordening en planologie gedaan. Ik ben wel een beetje afgegaan op hun ervaringen.’

‘Na mijn stage bij de gemeente Moerdijk heb ik gekozen voor een stage bij WonenBreburg, waar ik onderzoek heb gedaan naar het profiel en de woonwensen van eenpersoonshuishoudens. De opleiding Built Environment is heel breed en ik wilde ‘m ook echt in de volle breedte benutten. Ik vond het vak ‘woonbeleid’ erg leuk en zo ontstond het idee voor een volgende stage bij een woningbouwcorporatie, ik koos heel bewust voor iets anders.’

Zelf de richting bepalen

‘En via zijn netwerk kwam hij voor zijn afstudeerstage toch weer bij mij terecht,’ gaat Eveline verder. ‘Ik was inmiddels overgestapt naar Regio West-Brabant. We wilden iets met de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen in de regio, maar we hadden het nog niet scherp. En daar heeft Jacco ons bij geholpen, hij heeft dus zelf mede richting gegeven aan zijn afstudeeropdracht. Hij heeft onderzoek gedaan naar de herstructurerering van bedrijventerreinen in West-Brabant en hij heeft geschetst hoe we dit het beste kunnen aanpakken.’

Dat presenteren gaat ‘m goed af, dat heb ik bij zijn afstuderen al gezien. Je kunt echt merken dat hier veel aandacht aan gegeven is in de opleiding. En ook aan het planmatig en gestructureerd opzetten van een onderzoek.

Eveline Riedé, stagebegeleider van Jacco bij Regio West-Brabant

‘De belangrijkste aanbeveling die ik heb gedaan zit ‘m in een gezamenlijke visie,’ legt Jacco uit. ‘Voorheen keken gemeenten en ondernemers vaak vanuit het eigen perspectief naar bedrijventerreinen en dan vooral naar de mogelijkheden voor nieuwe terreinen. Met het gevolg dat het aanbod te groot was en niet altijd passend. Ik heb geadviseerd vooral ook te kijken naar het bestaande aanbod, kunnen we dat upgraden of een nieuwe functie geven. Focus je op wat bedrijventerreinen in de regio nodig hebben en draag daar regionaal met behulp van een gezamenlijke visie aan bij.’

Een andere manier van denken

‘Het is een andere manier van denken,’ benadrukt Eveline. ‘Niet langer in hectares en euro’s, maar meer in kwaliteit en functionaliteit. De uitkomsten van het onderzoek van Jacco nemen we mee in het rapport ‘Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant'. Verder gebruiken we zijn onderzoek in de beeldvorming richting de betrokken gemeenten om zo kennisdeling te stimuleren. En komende dinsdag mag Jacco zijn bevindingen presenteren aan de werkgroep. Dat presenteren gaat ‘m goed af, dat heb ik bij zijn afstuderen al gezien. Je kunt echt merken dat hier veel aandacht aan gegeven is in de opleiding. En ook aan het planmatig en gestructureerd opzetten van een onderzoek.’

‘Dat komt door al die projecten in de eerste jaren van de opleiding,’ lacht Jacco. ‘We hebben keer op keer alle stappen doorlopen in projecten die we voor opdrachtgevers hebben uitgevoerd. Dan leer je het wel. Als ik er nog aan denk wat we in het eerste jaar allemaal hebben bedacht, nu zou ik het heel anders doen. Toch vinden opdrachtgevers het juist prettig om met studenten te werken die lekker outside-the-box denken. Dat heeft voor hun echt een meerwaarde. En voor de studenten is het ook goed te ontdekken dat je al zo snel iets kunt betekenen voor het werkveld.’

‘Die interactie met het werkveld is toch wel heel anders dan in mijn tijd,’ zegt Eveline die zelf ook aan BUas – toen nog NHTV – heeft gestudeerd. ‘Wij werkten in de eerste jaren alleen maar aan fictieve opdrachten. Hoewel ik uiteindelijk in de regio ben gebleven, sprak het internationale van de studie mij enorm aan. Ik deed International Tourism Management and Consultancy en duurzame gebiedsontwikkeling is voor mij eigenlijk altijd een rode draad geweest. In mijn studie, maar ook nu in mijn werk waarin het vooral draait om een duurzaam vestigingsklimaat.’

Met de voeten in de Brabantse klei

‘Mijn favoriete studieboek heette ‘The Tourism System’. Systemen interesseren me, vandaar dat ik na NHTV nog een master Bestuurskunde heb gedaan. Een organisatorische basis is belangrijk. Tijdens mijn afstudeerstage in St. Petersbrug deed ik onderzoek naar de toeristische ontwikkeling van de Leningrad Oblast en ik ontdekte dat zo’n basis daar totaal ontbrak. Dan wordt het lastig om met elkaar samen te werken en dingen voor elkaar te krijgen. Samen optrekken in een regio is waardevol. Dat vind ik ook het mooie aan BUas, wereldwijd actief, maar toch stevig met de voeten in de Brabantse klei. BUas zoekt actief de samenwerking op met overheid en ondernemers in de regio. Als Regio West-Brabant voeden we het onderwijs en we krijgen er een hoop inspiratie voor terug!’

‘En voor mij was de samenwerking met Regio West-Brabant een mooie verbreding op mijn vorige stages waarbij ik vooral op lokaal niveau bezig was,’ concludeert Jacco. ‘Die regionale invalshoek is een goede aanvulling geweest en ook dat was een bewuste keuze. Ik ben er nog niet uit wat mijn volgende stap wordt, maar ik denk serieus na over een master.’