Special features Built Environment

Special features Built Environment

Ontwerp je eigen profiel

In je tweede studiejaar begin je met het ontwikkelen van je eigen individuele profiel en werk je in projecten om je kennis te verbreden of te verdiepen. Je werkt bijvoorbeeld mee aan onderzoeksprojecten of je kiest voor specifieke cursussen. Met een verdieping in bijvoorbeeld filosofie, sociologie, 3D-design, Virtual Reality, verkeersmodellering of zelfrijdende auto’s kun je je individuele profiel verrijken en verder vormgeven.

Portfolio

Met deze specifieke kennis en vaardigheden ben je in staat om tot steeds betere oplossingen en ontwerpen te komen die je op een professionele manier presenteert en waarmee je uiteindelijk je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling laat zien.

Dat ‘laten zien’ gebeurt in een portfolio. Vanaf het begin van je studie verzamel je je studieresultaten hierin. Het vormt de basis voor je profilering en je uitstroomprofiel. Aan de hand van je portfolio kun je – samen met je docenten en mentor – je voortgang monitoren en de vervolgstappen uitzetten die nodig zijn voor je professionele ontwikkeling.
 

Such is life!

Tijdens je studie Built Environment werk je samen met een groepje studenten aan opdrachten uit de praktijk. Zulke opdrachten kunnen complex zijn, omdat er vaak verschillende partijen betrokken zijn die verschillende belangen kunnen hebben. Denk aan de gemeente, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en – niet te vergeten – de burgers. Samen met deze partijen werk je over een langere periode (dan bijvoorbeeld één blok of semester) in een learning community aan de opdracht.

Learning community

Een learning community is een langdurige samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers en partijen uit het werkveld, waarbij kennis wordt uitgewisseld en waarbij iedereen leert van elkaar. Je gaat echt het werkveld in, studeert of werkt soms vanuit een gemeente of bedrijf en probeert ‘on the job’ tot innovatieve oplossingen te komen.

Voorbeelden

BUas werkt samen met de gemeente Altena, de gemeente Tilburg en het Urban Living Lab Breda. Voor deze drie partijen werken we aan concrete opgaven binnen de leerlijn Duurzaamheid & Leefbaarheid. In de gemeente Altena gaat het om duurzame landbouw, klimaatadaptatie en duurzame energie. In de gemeente Tilburg ligt de focus op het bevorderen van langzaam verkeer in de stad en in Breda werken we aan het leefbaar maken van wijken door ons te richten op wensen en initiatieven van bewoners en gebruikers van de wijk. Als student werk je aan concrete plannen, kaarten, tools en adviezen.

 

Groep studenten voor een Shaping Society-project

Shaping Society

Shaping Society is werken aan ruimtelijke ontwikkelingen. Innoveren om steden bereikbaar te houden. Ontwerpen van aantrekkelijke en leefbare plekken. Tackelen van logistieke uitdagingen! Shaping Society staat voor een aantrekkelijke studieomgeving, waarin volop aandacht is voor internationalisering, denk aan excursies en stages in het buitenland, en waarin je intensief begeleid wordt door docenten. 

Laat je inspireren door de website van Shaping Society en ontdek welke uitdagingen jou als aankomend te wachten staan. Check it out here