Onderzoeksthema Making Places and Shaping Destinations

Making Places and Shaping Destinations

Mensen wonen, werken en recreëren bij voorkeur in een prettige omgeving. Het creëren van aantrekkelijke plaatsen en bestemmingen heeft daarvoor een maatschappelijk en economisch belang. Mensen waarderen een plaats of omgeving niet alleen op basis van het fysieke ontwerp, maar ook op de manier waarop ze deze ervaren. Het ontwerpen en integreren van plaatsen en bestemmingen is daarom een ​​ingewikkeld proces.

Mensen wonen, werken en recreëren bij voorkeur in een prettige omgeving. Het creëren van aantrekkelijke plaatsen en bestemmingen heeft daarvoor een maatschappelijk en economisch belang. Mensen waarderen een plaats of omgeving niet alleen op basis van het fysieke ontwerp, maar ook op de manier waarop ze deze ervaren. Het ontwerpen en integreren van plaatsen en bestemmingen is daarom een ​​ingewikkeld proces.

Voordelen

Door gebruikmaking van een grote diversiteit aan basisdisciplines kan met deze expertise een locatie verbeterd en gevormd worden, door ofwel fysieke of digitale maatregelen, ofwel maatwerkoplossingen. Verschillende belanghebbenden kunnen profiteren van deze maatregelen, denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van het welzijn van de plaatselijke bevolking, het vergroten van de tevredenheid van bezoekers of het verhogen van bestedingen, het aantrekken van beter (internationaal) talent, het bijdragen aan een duurzaam milieu van een bestemming, of het ontwikkelen van een gunstig zakelijk klimaat.

Geïntegreerde aanpak 

Binnen het programma staat een zeer effectieve samenwerking met belanghebbenden centraal. Dit is al een uitdaging op zich, omdat veel (publieke of private) besluitvormers consensus moeten bereiken, met als uitgangspunt een gezamenlijke toekomstvisie die past bij de specifieke context van iedere bestemming.

Een van de belangrijkste uitdagingen hierbij is dat er bij het plannen en ontwikkelen van bestemmingen vaak wordt gekeken naar afzonderlijke aspecten van een plaats – zoals verkeer of transport, openbare groene ruimte, specifieke toeristische faciliteiten, zakencentra of openbare infrastructuur – in plaats van dat men zich richt op een meer inclusieve aanpak.

Een dergelijke top-down en gefragmenteerde benadering kan ervoor zorgen dat plaatsen en bestemmingen beneden gemiddeld presteren, waardoor hun echte potentieel vaak niet benut wordt. Bovendien is er soms sprake van tegengestelde belangen (bijvoorbeeld van bewoners en bezoekers). 

Het is daarom zaak om openbare plaatsen te ontwerpen en beheren door te kijken naar de belangrijkste begunstigden en sterke punten van de plaats. Een geïntegreerde benadering, waarbij  oplossingen van en met mensen verenigd worden, is vaak beter geschikt en effectiever. Dit vereist een duidelijke multidisciplinaire aanpak.

Breda University of Applied Sciences heeft hiervoor de noodzakelijke kennis in huis en volgt de internationale ontwikkelingen op het gebied van beleving op de voet. Dit onderzoeksprogramma voegt deze kennis samen in de sociale, economische, culturele, politieke en ecologische domein van een bepaalde plaats of bestemming.

Samenwerking

In dit onderzoeksprogramma voorziet Breda University of Applied Sciences nationale en internationale partners (zoals overheid en plaatselijke autoriteiten, DMO’s, kamers, investeerders, grote (e-) bedrijven, en/of (online) touroperators, evenals studenten) van beproefde internationale expertise. Hiermee is Breda University of Applied Sciences op de nationale en internationale expertisekaart gezet en kunnen wij richting geven aan verandering.