De waarde van internationale studenten

Deze video is een oproep vanuit het Nederlandse bedrijfsleven aan de politiek over het belang van nationale en internationale hoogopgeleide young professionals in Nederland.

  • Over BUas
  • Global engagement

Zij vertellen waarom het belangrijk is om internationale studenten te blijven verwelkomen. Laten we onze studenten en het bedrijfsleven steunen!