Leiderschap dag bij BUas: Een Dag van creating meaningful experiences.

Het gloednieuwe community values model kwam tot leven tijdens het leiderschapsprogramma van BUas op dinsdag 2 juli 2024. 

  • Over BUas

44 deelnemers namen deel aan een programma met de focus op Hoe we werken en Wat ons gedrag drijft binnen BUas. De dag werd afgetrapt met een plenaire sessie waarin deelnemers regie konden nemen en interveniëren op theaterscenes. Acteurs van de MAEK Academie speelden herkenbare werksituaties na met scènes over feedback geven, sociale veiligheid, cross-domain werken en de BUas+ verandertrajecten. Het zorgde zowel voor herkenbare lachmomenten als ook serieuze discussies over respectvol met elkaar omgaan, constructief elkaar durven aanspreken en samenwerken in teams conform de guiding operational principles van BUas.

Na een korte pauze gingen de deelnemers in subgroepen verder met intervisie, waarbij ze dieper ingingen op specifieke casussen. Dit bleek een leerzaam onderdeel van de dag te zijn.

In de middag stonden de waarde “care for each other, care for the environment and a sense of pride” centraal. De BUas-leiders gingen zelf aan de slag met vrijwilligerswerk op verschillende locaties. Een groep hielp bij kinderboerderij De Sik in de Haagse Beemden waar ze hebben geklust en een moestuin hebben aangelegd. Een andere groep was te gast bij PCP Voetbalclub, waar niet wordt alleen gesport , maar waar momenteel ook vluchtelingen worden opgevangen.  Hun sportkantine en speelvelden hebben een flinke opfrisbeurt gekregen. De laatste 2 groepen bezochten  woonzorgcentra Molenstaete (Surplus) en De Leystroom onderdeel van Egala Zorg waar er tijd werd besteed met ouderen met dementie. Er werd samen in de keuken appeltaart en cake gebakken en een andere groep is gaan wandelden naar het Brabantplein waar de groep werd getrakteerd op een softijs. 

Deze activiteiten leverden waardevolle ervaringen en bijzondere ontmoetingen op en versterkten de gemeenschapszin. Niet alleen tussen de BUas deelnemers onderling maar ook met de mensen van de organisaties die werden bezocht. Het was een dag vol betekenisvolle interacties en praktische bijdragen aan de samenleving.

Onze dank gaat uit naar Betrokken Ondernemers Breda en de medewerkers van de vier stichtingen  die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.