Lancering nieuwe minor Crowd Safety

Breda University of Applied Sciences geeft samen met Manchester Metropolitan University en het Event Safety Institute vandaag het startsein voor een minor op het gebied van Crowd Safety. Met deze nieuwe minor spelen zij in op de groeiende aandacht voor de veiligheid van menigten op events en drukbezochte locaties.

Lancering nieuwe minor Crowd Safety

Een aantal incidenten - zoals het tunneldrama in Duisburg, slecht weer tijdens festivals als Concert at Sea en Pukkelpop, maar ook drukte op stations en luchthavens - vergroten wereldwijd de aandacht voor dit thema. Breda University of Applied Sciences streeft ernaar de inhoud van haar opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de markt en actualiteit. Met dit doel voor ogen ondertekenden Debbie Dermout, Academiedirecteur Logistics en Built Environment van Breda University of Applied Sciences, en Syan Schaap, directeur van het Event Safety Institute, vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

Inzicht in veiligheidsrisico’s

Met de introductie van deze minor wordt met ingang van het komende studiejaar invulling gegeven aan de groeiende marktvraag naar experts op het gebied van Crowd Management, die in staat zijn de veiligheid op drukke locaties te waarborgen. Studenten die deze minor voltooien, krijgen de mogelijkheid aansluitend een driejarige master ‘Crowd Science’ aan Manchester Metropolitan University te volgen.

Crowd Safety staat centraal bij het plannen van een evenement en de overwegingen die gemaakt moeten worden bij het kiezen, inrichten en beoordelen van de veiligheid van een drukbezochte locatie. Iedereen die hierbij vanuit een private of publieke verantwoordelijkheid betrokken is, moet inzicht hebben in de veiligheidsrisico’s die hierbij een rol spelen en hoe hiermee kan worden omgegaan. Het doel van de minor is het ontwikkelen van bewustzijn van het gedrag van mensenmassa’s en individuen in zulke menigten en hun reacties op gebeurtenissen. De minor geeft ook inzicht in hoe dit gedrag kan worden gemodelleerd en hoe methodes die bijdragen aan publieksveiligheid kunnen worden toegepast.

Toonaangevend in Crowd Management

De twee partners van Breda University of Applied Sciences zijn toonaangevende partijen in het vakgebied van Crowd Safety. Prof. dr. G.K. (Keith) Still van Manchester Metropolitan University staat wereldwijd bekend als expert op het gebied van Crowd Safety. Still heeft ruim dertig jaar ervaring in dit vakgebied en was nauw betrokken bij grote internationale gebeurtenissen, zoals de bedevaart in Mekka en de inauguratie van de Amerikaanse president Trump in Washington. Het Event Safety Institute is in Nederland leidend in het opleiden van professionals op het gebied van Crowd Management, op basis van de theorie die Still hierover heeft ontwikkeld. Ook zij zien de aandacht voor het managen van drukte toenemen, vertelt Syan Schaap, directeur van het Event Safety Institute. “Van ieder die verantwoordelijk is voor evenementen en andere drukke plaatsen wordt tegenwoordig verwacht dat hij of zij risico’s rond crowds kan inschatten en de juiste maatregelen weet te nemen, voor een normaal verloop van dit soort evenementen, maar ook voor noodsituaties. Tegelijkertijd erkennen gemeenten en hulpverleningsdiensten ook steeds meer de noodzaak om als hoeders van de openbare veiligheid voldoende kennis te hebben van Crowd Management. Deze minor sluit naadloos aan op een brede maatschappelijke ontwikkeling.”

“Onze ruim 7.500 studenten richten zich vooral op het managen van beleving en Hospitality. Hierbij is sprake van een duidelijke samenhang met een aantal van onze kennisdomeinen, zoals Media, Logistiek, Toerisme en Leisure & Events. We willen de kennis die voortkomt uit de minor Crowd Safety op den duur vertalen in het onderwijscurriculum en in de totstandkoming van een lectoraat”, vertelt Jeroen Weppner, die de samenwerking tussen de kennisdomeinen aanjaagt. “Deze minor is een verrijking van ons onderwijsprogramma en zorgt er mede voor dat onze studenten afstuderen als professionals die op het gebied van Hospitality een bijzondere, maar ook veilige beleving kunnen ontwikkelen.”

“Wij leveren vanuit onze expertise op het gebied van Leisure & Events een bijdrage aan zowel de ontwikkeling als de uitvoering van deze minor. Crowd Safety is een belangrijk thema in ons vakgebied en daarom zeer relevant voor onze studenten. Het binnen een learning community samen met studenten van andere opleidingen werken aan dit thema is van absolute meerwaarde voor een veelzijdige ontwikkeling van de toekomstige professionals in ons vakgebied”, zegt Peter van der Aalst, Opleidingsmanager Leisure & Events van Breda University of Applied Sciences.

De Engelstalige minor is ontwikkeld voor vierdejaarsstudenten van Breda University of Applied Sciences. Via het programma Kies op Maat is de minor ook voor studenten van andere hogescholen toegankelijk. Uiteindelijk is er ruimte voor maximaal 75 studenten. BUas-studenten kunnen zich aanmelden van 14 februari tot en met 27 februari 2019. Daarna opent de inschrijving voor externe studenten, via Kies op Maat, van 5 maart tot 1 mei 2019. Via deze link kunnen ze zich ook inschrijven voor de minors Resilient Entrepreneurship, Co-Creating Events & Designing Experiences, Making Places and Shaping Destinations en Sustainability, Social Responsibility & Professional Identity.