De duurzame mobiliteitstransitie vraagt om LEV

De transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland wordt steeds urgenter, en daarbij spelen Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) een cruciale rol. 

  • Over BUas
  • Onderzoek
  • Global engagement

Deze LEVs, zoals e-scooters en e-bikes, bieden een veelbelovende oplossing voor stedelijke mobiliteit door groener en efficiënter te zijn. Echter, ondanks deze voordelen, staan we voor uitdagingen op het gebied van veiligheid en integratie binnen bestaande infrastructuur.

Om deze problemen aan te pakken, is dinsdag 27 februari het LEVERAGE-project afgetrapt. Dit project, onder leiding van Breda University of Applied Sciences (BUas) en andere kennisinstellingen, heeft als doel om de potentie van LEVs voor het verduurzamen van onze mobiliteit optimaal te benutten en daarmee bij te dragen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van onze stedelijke regio’s. Het vinden van oplossingen zal gebeuren door nauwe samenwerking met zowel publieke als private partners.

Lees meer...