BUas bijdrage in gestegen energielasten

De fors gestegen energielasten zijn problematisch voor menig huishouden. BUas heeft de mogelijkheid aangegrepen om haar medewerkers een stukje tegemoet te komen ter verlichting van die problematiek, gefinancierd met behulp van de zogenaamde DAM-gelden.

Alle medewerkers met een regulier contract ontvangen een eenmalige netto tegemoetkoming van € 185 bij een fulltime contract, en medewerkers met een regulier contract tot en met CAO-schaal 8 ontvangen het dubbele, ofwel € 370. De uitbetaling daarvan zal plaatsvinden naar rato van contract omvang via de salarisbetaling van september.

Andere zaken die vanuit de DAM-gelden (Decentrale Arbeidsvoorwaarden Middelen) zijn bekostigd zijn bijvoorbeeld woon-werkvergoedingen en de fruitbox bij BUas.

Deze regeling is mede tot stand gekomen door constructief en vlot overleg met de BUas medezeggenschapsraad en de vakbonden.