Disclaimer

Breda University of Applied Sciences besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.

Breda University of Applied Sciences wijst de aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van toegang tot of gebruik van de site. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies en cookiewetgeving

Zie voor een toelichting op het cookiebeleid onze Privacyverklaring.

Gebruik van beeldmateriaal

Op de website en in ander informatiemateriaal wordt regelmatig beeldmateriaal gebruikt dat gemaakt is op BUas-locaties. Mocht iemand die duidelijk en herkenbaar in beeld is bezwaar hebben tegen het gebruik van dat beeldmateriaal, dan wordt dat gebruik op diens eerste verzoek gestaakt.


Noot: Wij behouden ons het recht voor deze informatie aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.