Toelatingsvoorwaarden

Check altijd bij de opleiding van jouw keuze wat de exacte toelatingsvoorwaarden zijn.

Voor alle opleidingen zijn er minimale eisen zoals een bepaald profiel of een specifieke (mbo) vooropleiding. Bij de selectieopleidingen vragen ze soms nog net iets meer. Check altijd bij de opleiding van jouw keuze wat de exacte toelatingsvoorwaarden zijn.

Havo of vwo

Voor alle hbo-bacheloropleidingen en de Associate degree Tourism Management moet je minimaal een havodiploma hebben. Ook is het belangrijk dat je profiel aansluit op de opleiding van jouw keuze. Voor de wo-bacheleropleidingen Bachelor of Science Tourism en Bachelor of Science Leisure Studies heb je een vwo-diploma nodig.

Heb je niet de juiste vakken gevolgd? Dan is er sprake van één of meer zogeheten deficiënties. Die kun je wegwerken door een deelcertificaat te halen of door het staatsexamen te doen. Check bij de opleiding van je keuze of je het juiste profiel hebt en wat de mogelijheden zijn wanneer dit niet zo is.

Ben je in het bezit van een vwo-diploma met het juiste profiel dan kom je misschien in aanmerking voor een 3-jarig traject.

Mbo

Met een mbo-diploma op niveau 4 ben je toelaatbaar tot alle hbo-bacheloropleidingen en de Associate degree Tourism Management. Bij sommige opleidingen is met een diploma van een verwante mbo-opleiding zelfs een 3-jarig doorstroomtraject mogelijk. Check dit bij de opleiding van je keuze.

Met een mbo-diploma ben je helaas niet toelaatbaar tot de wo-bacheleropleidingen Bachelor of Science Tourism en Bachelor of Science Leisure Studies.

Hbo- of wo-propedeuse

Met een hbo- of wo-propedeuse ben je toelaatbaar tot alle wo- en hbo-bacheloropleidingen en de Associate degree Tourism Management.

Buitenlands diploma

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je buitenlandse diploma gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse variant. Kiest je voor een Engelstalige opleiding? Dan moet je ook aantonen dat je de Engelse taal op een voldoende niveau beheerst. 

21+ regeling

Voldoe je niet aan de gestelde toelatingseisen? En ben je 21 jaar of ouder op 1 september van het jaar dat je met je studie wil starten? Dan kun je in aanmerking komen voor een 21+ Toelatingsonderzoek. Hiermee kijken we of je toelaatbaar bent tot de opleiding van jouw keuze. Dit onderzoek is bij iedere opleiding anders. Meer weten? Bekijk de toelatingsinformatie bij de opleiding.

Aanvullende eisen

Naast de minimale en specifieke toelatingseisen, stellen sommige opleidingen ook nog aanvullende eisen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de selectieopleidingen. Denk aan bepaalde eigenschappen of een tweede moderne vreemde taal. Check de toelatingsvoorwaarden bij de opleiding van je keuze.