Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Breda University of Applied Sciences en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering. Daarnaast co├Ârdineert het College van Bestuur het beheer en de dagelijkse gang van zaken.

De leden van het College van Bestuur zijn:

  • Elisabeth Minnemann (voorzitter)
  • Nico van Os (lid)

Secretaris van het College van Bestuur is Lucas Peters (peters.l@buas.nl).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Breda University of Applied Sciences.