Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Breda University of Applied Sciences en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering. Daarnaast coördineert het College van Bestuur het beheer en de dagelijkse gang van zaken.

De leden van het College van Bestuur zijn:

  • Jorrit Snijder (per 15 oktober 2020)
  • Nico van Os (lid, waarnemend voorzitter tot 15 oktober 2020)

Secretaris van het College van Bestuur is  Lucas Peters (peters.l@buas.nl).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Breda University of Applied Sciences. Bovendien fungeert de raad als klankbord voor het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht neemt, conform de statuten, besluiten, geeft haar goedkeuring aan voorstellen en informeert zich bovendien over actuele ontwikkelingen inzake onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:
  • de heer E. van Lambaart, voorzitter (bestuursvoorzitter Holland Casino)
  • de heer P.C.J. van Grinsven MA, vice-voorzitter (CEO NL Startupbootcamp Innoleaps, The Talent Institute)
  • Dr. A.A. Sanderman, lid (directeur Health Coach Program)
  • De heer V.W.J.A. van Stijn RA MGA, lid (partner bij Deloitte)
  • Mevrouw Y. van Mierlo, lid (Algemeen directeur GRWRE Ergon en nieuwe Participatie bedrijf)

Ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is Wicher Meijer (meijer.w@@buas.nl)

Overzichten, toezichtkader, aandachtsgebieden, rooster van aftreden, profielschets en reglementen: