Aanmelden na 1 mei

Deadline van 1 mei niet gehaald? No worries, je kunt je nog aanmelden tot eind augustus. Lees even verder en je weet waar je aan toe bent.

Voor een aantal van onze bacheloropleidingen is het mogelijk om je na 1 mei 2022 aan te melden. Dit geldt alleen voor de opleidingen met toelating op basis van instroomeisen.

Hoe werkt het aanmelden na 1 mei?

Aanmelden voor een masteropleiding