Minors

Wil je een breed opgeleide of juist een meer gespecialiseerde professional worden? In het eerste semester van het vierde jaar bij Breda University of Applied Sciences heb je de mogelijkheid een verbredende of juist verdiepende minor te volgen, waarmee je 30 studiepunten kunt behalen.

Verbredend of verdiepend?

Verbredende minor

Volg je een verbredende minor, dan verbreed je je kennis en vaardigheden en kijk je verder dan de grenzen van je eigen vakgebied. Je werkt samen met studenten en docenten van verschillende academies en disciplines, waardoor je meer interdisciplinair leert denken en werken. De opdrachten en casuïstiek komen tot stand in samenwerking met het werkveld. Onze verbredende minors worden Engelstalig aangeboden. Alle Breda University of Applied Sciences-studenten kunnen hieraan deelnemen. De Breda University of Applied Sciences-brede minoren staan ook open voor vierdejaars studenten van andere instellingen. Als externe student kun je met vragen over de aanmeldprocedure, deadline en eventuele extra kosten met Breda University of Applied Sciences contact opnemen via minordesk@buas.nl.

Verdiepende minor

Volg je een verdiepende opleidingsminor bij Breda University of Applied Sciences, dan verdiep je je kennis en vaardigheden door je verder te specialiseren in je eigen vakgebied. Deze minors zijn speciaal ontwikkeld voor Breda University of Applied Sciences-studenten die een opleiding volgen binnen het betreffende vakgebied. Breda University of Applied Sciences-studenten die een verwante opleiding volgen, worden onder bepaalde voorwaarden ook toegelaten. De opleidingsminoren staan in principe niet open voor studenten van andere instellingen, met uitzondering van een aantal instellingen waarmee de academies afspraken hebben voor onderlinge uitwisseling binnen het eigen domein.

Het minoraanbod van Breda University of Applied Sciences wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Een compleet overzicht van de verbredende én verdiepende minors, die je binnen jouw opleiding kunt volgen, vind je onder de betreffende opleidingsinformatie op onze website. Bij vragen kun je contact opnemen via minordesk@buas.nl.