BUas tijdens de corona crisis

Op deze pagina vind je informatie over de maatregelen en mogelijkheden bij BUas rondom het coronavirus.

In deze huidige tijd begrijpen we volledig dat je misschien onzeker bent om aan een nieuwe studie te beginnen, misschien wel in een stad waar je niet bekend bent. 

We hopen natuurlijk dat je meteen op onze campus kunt beginnen. Lukt dat nog niet, dan zorgen wij voor een goede start online. Als je besluit om bij BUas te komen studeren, dan zullen we je helpen waar nodig.

In het Corona Q&A hieronder vind je antwoorden op de meeste vragen zoals, kan ik starten in september, deadlines, matching en orienteren.

FAQ's

Kan ik in september beginnen met mijn studie bij Buas?

2020/2021 vooruitblik op onderwijs

Het is belangrijk dat nieuwe en huidige studenten ons basisstandpunt begrijpen:  

  • BUas onderwijs vindt in principe plaats op de campus in Breda.  
  • Het onderwijs zal normaal gesproken een mix zijn van onderwijs op de campus en digitaal onderwijs, meer dan in het recente verleden. Het onderwijs gedurende een studiejaar zal echter nooit uitsluitend digitaal zijn. 
  • BUas heeft dit jaar grote stappen gezet op het gebied van digitaal onderwijs. Toch hebben we het gevoel dat we nog een hoop moeten leren en ontwikkelen op onze weg naar een gedegen beveiligde manier van duurzaam ‘blended learning’. Onze leercurve is veelbelovend en we zijn zeer gemotiveerd om in de komende maanden en jaren steeds meer te werken met hybride vormen van onderwijs. 
  • Op de langere termijn kan het zelfs zo zijn dat BUas haar studenten de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen ofwel een hybride curriculum ofwel een uitsluitende digitale variant voor een aantal opleidingen. De mogelijkheden hiertoe zullen we in een later stadium moeten onderzoeken. 

In de huidige, nog altijd voortdurende coronasituatie, werken we met een aantal extra richtlijnen:  

  • In ieder geval tot 1 november 2020 zal BUas ook digitale varianten van haar bestaande opleidingen aanbieden, naast de gemengde vorm (combinatie van digitaal onderwijs en onderwijs op de campus). In de praktijk houdt dit in dat een aantal colleges gestreamd of opgenomen worden. Verplichte opdrachten worden mogelijkerwijs omgezet in alternatieve opdrachten, en ook kunnen andere vormen van maatwerk opgezet worden, om de voortgang van het onderwijs mogelijk te maken. Dit kan per opleiding of opleidingsgroep verschillen. BUas onderwijs- en ICT-ondersteuning werken momenteel aan een infrastructuur en bijbehorende tooling om dit alles te faciliteren. 
  • Deze aanvullende digitale ondersteuning kan door BUas verlengd worden, als dit nodig is vanwege overheidsmaatregelen of andere ontwikkelingen. Er kan zelfs sprake zijn van verlenging tot 1 februari 2021 (einde van het eerste semester) of tot 1 augustus 2021 (einde van het tweede semester en van het studiejaar). Denken en handelen in scenario’s op basis van deze tijdskaders helpt BUas personeel en studenten om beter te anticiperen en op tijd duidelijkheid te bieden. 

Wat betekent dit voor huidige en nieuwe studenten die bij BUas willen studeren? 

  • Houd er rekening mee dat er op een bepaald moment in het studiejaar essentiële activiteiten zullen plaatsvinden op de campus, als daar geen (volwaardig) digitaal alternatief meer voor bestaat.  
  • In het overgangsjaar 2020/2021 biedt BUas een relatief groot deel van haar onderwijs digitaal aan, maar als je er als student voor kiest om uitsluitend digitaal onderwijs te volgen, kunnen studievertragingen niet worden voorkomen. In dat geval is compensatie in de vorm van lagere collegegeldtarieven niet van toepassing. 
  • In studiejaar 2020/2021 gelden er capaciteitsbeperkingen voor de BUas campus vanwege de overheidsmaatregelen. We verwachten dat zo’n 25% van de capaciteit gebruikt mag worden. Bij het toelaten op de campus, zal BUas relatief meer prioriteit geven aan eerstejaarsstudenten dan aan ouderejaarsstudenten, e.e.a. ook afhankelijk van de opleiding die zij volgen. Een duidelijk geïntegreerd rooster zal te allen tijde duidelijk maken of het om een digitale activiteit of een campusactiviteit gaat, voor zowel colleges als onderwijsbeoordeling. Als we de mogelijkheid hebben om uit te breiden door versoepelde maatregelen, zullen we natuurlijk vaker studenten op de campus toelaten. 
Vind er een introductie plaats? En hoe zal deze er ongeveer uit zien?

We vinden de start van jouw studententijd hartstikke belangrijk en een introductie hoort daar bij.  Deze zal doorgaan met een aangepast introductieprogramma.
Iedere academie van Breda University of Applied Sciences (BUas) heeft in de week van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september een dag toegewezen gekregen waarop het eerstejaars studenten kan verwelkomen op de campus. Daaromheen zullen nog wat online activiteiten plaatsvinden, die voor iedere introductie anders zijn. Kijk dus op de website van de introductieweek van jouw academie voor meer informatie en schrijf je in. Wij adviseren je om het te doen; het is leuk om alvast sfeer te proeven van de opleiding die je gaat starten de week erna. EN het is helemaal GRATIS!

Kan ik straks veilig studeren bij Buas?

Jouw gezondheid staat bij ons voorop!

Voor wanneer moet ik mij aanmelden? 

De reguliere aanmelddeadline is verschoven van normaal gesproken 1 mei naar 1 juni. Kijk voor de deadline die voor jou geldt bij de opleiding van jouw keuze:

Voldoe je aan de instroomeisen en heb jij je voor 1 juni aangemeld? Dan kun je zeker beginnen met je studie bij een opleiding zonder selectie. Meld je je later aan, dan beslist de opleiding of je toegelaten wordt. Vanaf 1 september is het niet meer mogelijk om je aan te melden.

Opleidingen met selectie

Voor de opleidingen  Creative Business (Media) en Hotel Management, moet je je vóór 1 juni aanmelden. Je hoort vervolgens na de selectieprocedure of je bent toegelaten. Aanmelden voor Games opleidingen is niet meer mogelijk voor komend collegejaar

Hoe kan ik mezelf momenteel oriënteren? Biedt BUas studie-oriëntatie online?  

Om je online te kunnen orienteren hebben we een reeks van webinars, Q&A en een online open dag georganiseerd. Ook kun je je vraag stellen aan één van een studenten, een virtuele tour maken over onze campus, videos over onze opleidingen bekijken op YouTube en natuurlijk onze website bezoeken voor meer informatie. Via deze link vind je alle informatie op een rijtje. 

Naar online kennismaken

Ik ben een Nederlandse studiekiezer en zou deelnemen aan een matching day, vinden deze nog plaats op de campus?

BUas biedt uitsluitend nog een online assessment aan. De uitnodiging daarvoor volgt na inschrijving bij Studielink, en de resultaten worden naar jou als student en naar de opleiding van jouw keuze gezonden. Daarmee is de studiekeuzecheck afgerond. De opleiding neemt vervolgens het initiatief tot contact om mogelijk nog aanvullende informatie te verstrekken of vragen te beantwoorden.

Ik ben een internationale aanmelder en ben voorwaardelijk toegelaten. Wat als ik mijn diploma of Engelse toetsuitslagen niet vóór de deadline kan aanleveren?

Engelse taaltoetsen 

In een aantal landen zijn examens en Engelse taaltoetsen uitgesteld vanwege het coronavirus. In deze uitzonderlijke situatie doen wij ons best om oplossingen te vinden zodat aanmelders toch kunnen starten met hun bachelor- of masteropleiding bij BUas.

Diploma’s

We zijn ons ervan bewust dat aanmelders zich zorgen maken over het feit dat zij de benodigde documenten niet op tijd kunnen aanleveren. Dit probleem is bekend en de betrokken overheidsinstanties, zoals in Nederland, bespreken momenteel mogelijke oplossingen. BUas zal de situatie blijven volgen en verwacht dat er oplossingen worden gevonden, afhankelijk van het land en onderwijssysteem in kwestie. Zo heeft de Nederlandse overheid besloten de staatsexamens af te gelasten en worden diploma’s uitgereikt op basis van de schoolexamens. De International Baccalaureate Organization (IB) heeft besloten om hun diploma’s toe te kennen op basis van de studieresultaten van de studenten en de reeds aanwezige beoordelingsexpertise in de opleidingen. We verwachten dat andere landen vergelijkbare beslissingen zullen nemen, in overeenstemming met hun specifieke onderwijssysteem. Indien nodig zullen we te zijner tijd per individuele situatie gaan evalueren. Voorlopig wachten we op verdere ontwikkelingen. 

Engelse toetsuitslagen

Engelse toetsen zijn in sommige landen uitgesteld vanwege volksgezondheidsoverwegingen. BUas zal de situatie in de gaten houden. We weten dat IELTS en Cambridge gedetailleerde plannen aan het instellen zijn om ervoor te zorgen dat toetsnemers hun toets zo snel mogelijk kunnen doen, zodra de officiële beperkingen opgeheven zijn.

Naast onze reguliere geaccepteerde Engelse testen accepteren we ook de volgende online alternatieven:

Voorlopig wachten we op verdere ontwikkelingen. Neem echter contact met ons op tegen de tijd dat je zeker weet dat inschrijven voor een Engelse toets niet mogelijk is een maand voor onze deadline (EU: 1 september; non-EU: 1 juli). 

Voor onze non-EU aanmelders voor wie we visa moeten aanvragen 

Het probleem is bekend en de betrokken overheidsinstanties bespreken momenteel mogelijke oplossingen. BUas zal de situatie blijven volgen. Het is een wereldwijd probleem en BUas verwacht dat er oplossingen worden gevonden. 

Voor EU en non-EU aanmelders

Onder normale omstandigheden is onze deadline voor het aanleveren van diplomadocumenten en Engelse toetsresultaten 1 september voor onze EU aanmelders en 1 juli voor onze non-EU aanmelders. We hebben de deadline voor onze non-EU aanmelders uitgesteld naar 15 juli. 
Het is mogelijk dat we op individuele basis afwijken van deze deadlines als eventuele toekomstige ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voorlopig wachten we de ontwikkelingen in de komende maanden af en informeren we je als er iets verandert. Maak je geen zorgen en weet dat je altijd welkom bent om contact met ons op te nemen. We zien elkaar hopelijk in september!

Kan ik straks veilig studeren bij BUas in Breda?

BUas handelt in overeenstemming met de richtlijnen van RIVM en de GGD. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus op de voet en informeren je over alle relevante updates. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, papieren handdoekjes en desinfecterende gel, ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van studenten, medewerkers en gasten.  

Voor het nieuwe studiejaar houden we er rekening mee dat we een nieuwe werk- en studiemodus in zullen moeten voeren op basis van de vereiste 1,5 meter afstand. BUas is bezig om hiervoor een conceptbeleid op te stellen.

Voor mentale steun biedt BUas studenten Mirro online zelfhulp modules aan. 

Lees meer over de maatregelen die BUas neemt met betrekking tot het coronavirus.