BUas tijdens de corona crisis

Op deze pagina vind je informatie over de maatregelen en mogelijkheden bij BUas rondom het coronavirus.

In deze huidige tijd begrijpen we volledig dat je misschien onzeker bent om aan een nieuwe studie te beginnen, misschien wel in een stad waar je niet bekend bent. 

We hopen natuurlijk dat je meteen op onze campus kunt beginnen. Lukt dat nog niet, dan zorgen wij voor een goede start online. Als je besluit om bij BUas te komen studeren, dan zullen we je helpen waar nodig.

In het Corona Q&A hieronder vind je antwoorden op de meeste vragen zoals, kan ik starten in september, deadlines, matching en orienteren.

FAQ's

Kan ik in september beginnen met mijn studie bij Buas?

Sinds maart 2020 heeft BUas een snelle en succesvolle omslag gemaakt van onderwijs op de campus naar online studeren, uit noodzaak door de coronacrisis. Als je tijdens de eerste periode van het nieuwe academische jaar vanwege de coronasituatie niet op de campus aanwezig kunt zijn, dan zullen we online onderwijs aanbieden. Vanzelfsprekend heten we je het liefst vanaf het begin welkom op onze inspirerende en aangename campus en we gaan er alles aan doen om dat mogelijk te maken, maar als dat op dat moment niet mogelijk is, dan ondersteunen we online studeren voor ieder studieprogramma, en verwelkomen we je graag op de campus op een later moment. We zullen je in dat geval tips geven om grip te krijgen op studeren online.

Hoe kan ik mezelf momenteel oriënteren? Biedt BUas studie-oriëntatie online?  

Om je online te kunnen orienteren hebben we een reeks van webinars, Q&A en een online open dag georganiseerd. Ook kun je je vraag stellen aan één van een studenten, een virtuele tour maken over onze campus, videos over onze opleidingen bekijken op YouTube en natuurlijk onze website bezoeken voor meer informatie. Via deze link vind je alle informatie op een rijtje. 

Naar online kennismaken

 

Ik ben een Nederlandse studiekiezer en zou deelnemen aan een matching day, vinden deze nog plaats op de campus?

BUas biedt uitsluitend nog een online assessment aan. De uitnodiging daarvoor volgt na inschrijving bij Studielink, en de resultaten worden naar jou als student en naar de opleiding van jouw keuze gezonden. Daarmee is de studiekeuzecheck afgerond. De opleiding neemt vervolgens het initiatief tot contact om mogelijk nog aanvullende informatie te verstrekken of vragen te beantwoorden.

Voor wanneer moet ik mij aanmelden? 

De reguliere aanmelddeadline is verschoven van normaal gesproken 1 mei naar 1 juni. Kijk voor de deadline die voor jou geldt bij de opleiding van jouw keuze:

Voldoe je aan de instroomeisen en heb jij je voor 1 juni aangemeld? Dan kun je zeker beginnen met je studie bij een opleiding zonder selectie. Meld je je later aan, dan beslist de opleiding of je toegelaten wordt. 

Opleidingen met selectie

Voor de opleidingen  Creative Business (Media) en Hotel Management, moet je je vóór 1 juni aanmelden. Je hoort vervolgens na de selectieprocedure of je bent toegelaten. Aanmelden voor Games opleidingen is niet meer mogelijk voor komend collegejaar

Ik ben een internationale aanmelder en ben voorwaardelijk toegelaten. Wat als ik mijn diploma of Engelse toetsuitslagen niet vóór de deadline kan aanleveren?

Engelse taaltoetsen 

In een aantal landen zijn examens en Engelse taaltoetsen uitgesteld vanwege het coronavirus. In deze uitzonderlijke situatie doen wij ons best om oplossingen te vinden zodat aanmelders toch kunnen starten met hun bachelor- of masteropleiding bij BUas.

Diploma’s

We zijn ons ervan bewust dat aanmelders zich zorgen maken over het feit dat zij de benodigde documenten niet op tijd kunnen aanleveren. Dit probleem is bekend en de betrokken overheidsinstanties, zoals in Nederland, bespreken momenteel mogelijke oplossingen. BUas zal de situatie blijven volgen en verwacht dat er oplossingen worden gevonden, afhankelijk van het land en onderwijssysteem in kwestie. Zo heeft de Nederlandse overheid besloten de staatsexamens af te gelasten en worden diploma’s uitgereikt op basis van de schoolexamens. De International Baccalaureate Organization (IB) heeft besloten om hun diploma’s toe te kennen op basis van de studieresultaten van de studenten en de reeds aanwezige beoordelingsexpertise in de opleidingen. We verwachten dat andere landen vergelijkbare beslissingen zullen nemen, in overeenstemming met hun specifieke onderwijssysteem. Indien nodig zullen we te zijner tijd per individuele situatie gaan evalueren. Voorlopig wachten we op verdere ontwikkelingen. 

Engelse toetsuitslagen

Engelse toetsen zijn in sommige landen uitgesteld vanwege volksgezondheidsoverwegingen. BUas zal de situatie in de gaten houden. We weten dat IELTS en Cambridge gedetailleerde plannen aan het instellen zijn om ervoor te zorgen dat toetsnemers hun toets zo snel mogelijk kunnen doen, zodra de officiële beperkingen opgeheven zijn. Aangezien het nog steeds onzeker is wanneer dit zal gebeuren, heeft TOEFL een online toets ontwikkeld die door BUas is geaccepteerd (TOEFL iBT® Special Home Edition). Deze online TOEFL test is beschikbaar voor landen waar TOEFL iBT testen regulier beschikbaar zijn, met uitzondering van het vasteland van China en van Iran. Kijk hier als dit voor jou van toepassing is: . Voorlopig wachten we op verdere ontwikkelingen. Neem echter contact met ons op tegen de tijd dat je zeker weet dat inschrijven voor een Engelse toets niet mogelijk is een maand voor onze deadline (EU: 1 september; non-EU: 1 juli). 

Voor onze non-EU aanmelders voor wie we visa moeten aanvragen 

Het probleem is bekend en de betrokken overheidsinstanties bespreken momenteel mogelijke oplossingen. BUas zal de situatie blijven volgen. Het is een wereldwijd probleem en BUas verwacht dat er oplossingen worden gevonden. 

Voor EU en non-EU aanmelders

Onder normale omstandigheden is onze deadline voor het aanleveren van diplomadocumenten en Engelse toetsresultaten 1 september voor onze EU aanmelders en 1 juli voor onze non-EU aanmelders. Het is mogelijk dat we op individuele basis afwijken van deze deadlines als eventuele toekomstige ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voorlopig wachten we de ontwikkelingen in de komende maanden af en informeren we je als er iets verandert. Maak je geen zorgen en weet dat je altijd welkom bent om contact met ons op te nemen. We zien elkaar hopelijk in september!

Kan ik straks veilig studeren bij BUas in Breda?

BUas handelt in overeenstemming met de richtlijnen van RIVM en de GGD. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus op de voet en informeren je over alle relevante updates. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, papieren handdoekjes en desinfecterende gel, ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van studenten, medewerkers en gasten.  

Voor het nieuwe studiejaar houden we er rekening mee dat we een nieuwe werk- en studiemodus in zullen moeten voeren op basis van de vereiste 1,5 meter afstand. BUas is bezig om hiervoor een conceptbeleid op te stellen.

Voor mentale steun biedt BUas studenten Mirro online zelfhulp modules aan. 

Lees meer over de maatregelen die BUas neemt met betrekking tot het coronavirus.