Nieuwe strategie, nieuwe naam en nieuwe campus

Breda University of Applied Sciences is sinds 1 september 2018 de nieuwe naam van NHTV Breda. Die datum luidt de start in van een nieuwe strategie, naam en huisstijl. Ondertussen werken we bovendien hard aan onze nieuwe campus; vanaf januari 2020 zijn alle opleidingen te vinden aan de Mgr. Hopmansstraat in Breda. 

Een prikkelende omgeving

In de nieuwe strategie (pdf) staat onder meer hoe wij nog meer gaan insteken op internationaal onderwijs, synergie tussen verschillende disciplines en samenwerking met het bedrijfsleven. Studenten worden daarbij niet alleen gestimuleerd in hun talent, maar ook om vindingrijk te zijn.

Per januari 2020 zijn de opleidingen Media en Games als laatste verhuisd naar de nieuwe campus. De campus ontwikkelt zich stapsgewijs verder tot een inspirerende ontmoetingsplek voor mensen met verschillende expertises en culturele achtergronden.  

In deze prikkelende omgeving bereiden we onze studenten voor op een internationale carrière. Het grootste deel van onze opleidingen is Engelstalig, maar ook de Nederlandstalige opleidingen besteden veel aandacht aan internationaal zakendoen en samenwerken.  

Halve eeuw ervaring

Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV, is wereldwijd de grootste aanbieder van hoger onderwijs op het gebied van toerisme, leisure en hospitality. Met ruim een halve eeuw ervaring in praktijkgericht hoger onderwijs en samenwerken scoren onze bacheloropleidingen bovendien al jaren hoog in de Keuzegids HBO.