Internationale strategie

Internationalisering is een van de belangrijkste aandachtspunten in onze opleidingen en in onze samenwerking met partners over de hele wereld.  

Breda University of Applied Sciences heeft er jaren geleden voor gekozen zich te profileren als een internationale instelling voor hoger onderwijs. De basis van deze keuze ligt in het internationale curriculum, waarin de inhoud van het onderwijs en praktische cases in een internationaal perspectief worden geplaatst. 

De internationaal samengestelde klassen vormen een belangrijke leeromgeving die wij als verrijkend beschouwen en uiterst relevant voor de toekomst van afgestudeerden in de snel globaliserende wereld.  

Inmiddels wordt het merendeel van onze bachelor- en masteropleidingen in het Engels aangeboden en trekken ze meer dan 1.000 studenten van over de hele wereld aan. De verbinding met het internationale werkveld is zeer sterk gezien het feit dat meer dan de helft van alle studenten hun stage en/of afstudeerproject en scriptie in het buitenland doet.  

Een aanzienlijk aantal van onze medewerkers (15%) komt van buiten Nederland en een nog groter deel heeft internationale ervaring ofwel in het werkveld ofwel in de academische wereld.