Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht neemt, conform de statuten, besluiten, geeft haar goedkeuring aan voorstellen en informeert zich bovendien over actuele ontwikkelingen inzake onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

  • de heer E. van Lambaart, waarnemend voorzitter (bestuursvoorzitter Holland Casino)
  • de heer P.C.J. van Grinsven MA, waarnemend vice-voorzitter (CEO NL Startupbootcamp Innoleaps, The Talent Institute)
  • Dr. A.A. Sanderman, lid (directeur Health Coach Program)
  • De heer V.W.J.A. van Stijn RA MGA, lid (partner bij Deloitte)

Ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is Wicher Meijer (meijer.w@@buas.nl)

Overzichten, toezichtkader, aandachtsgebieden, rooster van aftreden, profielschets en reglementen: