Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Breda University of Applied Sciences. Bovendien fungeert de raad als klankbord voor het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht neemt, conform de statuten, besluiten, geeft haar goedkeuring aan voorstellen en informeert zich bovendien over actuele ontwikkelingen inzake onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

  • mevrouw drs. E. Lemkes-Straver, voorzitter (lector duurzaam produceren in de agrofoodsector, HAS Hogeschool)
  • de heer E. van Lambaart, vicevoorzitter (bestuursvoorzitter Holland Casino)
  • de heer P.C.J. van Grinsven MA, lid (CEO NL Startupbootcamp Innoleaps, The Talent Institute)
  • Dr. A.A. Sanderman, lid (directeur Health Coach Program)
  • De heer V.W.J.A. van Stijn RA MGA, lid (partner bij Deloitte)

Ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is Wicher Meijer (meijer.w@@buas.nl)

Overzichten, toezichtkader, aandachtsgebieden, rooster van aftreden, profielschets en reglementen: