De toekomst van het toerisme

Een veerkrachtige en innovatieve sector

Toerisme is één van de sectoren die door de coronapandemie hard is geraakt. We weten uit eerdere crises dat de sector erg veerkrachtig is en zich snel herstelt. Vrije tijd zal blijven bestaan en mensen blijven deze tijd invullen met reizen en recreatie. De crisis heeft als positief effect dat het innovatie aanjaagt, en dat is ook waar de toerisme-sector om bekend staat. De sector herstelde relatief snel na natuurrampen en aanslagen. Juist door corona en het verkleinen van onze leefwereld, het thuis werken en dichtbij huis recreëren zijn we gaan beseffen hoe bijzonder en waardevol het is om te kunnen reizen voor plezier, familiebezoek, of voor werk. 

We blijven reizen!

De wereld is veranderd, maar mensen willen blijven reizen naar bijzondere plekken in binnen of buitenland!

Mensen zien reizen en recreëren als een must

De coronacrisis heeft ons verlangen om te reizen niet verminderd (onderzoek Booking, 2020). Mensen zien reizen en recreëren nog meer als een must, nu het gemis groot is. Crisis, verandering, verduurzaming en innovatie gaan nu hand in hand. De eerdere internetcrisis luidde de definitieve opkomst van Google en Facebook in en na de financiële crisis ontstonden innovatieve reisplatformen als AirBnB en Uber. 

Het lijkt erop dat de toerisme-sector na deze crisis structureler rekening moet houden met aspecten van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Dit is dus juist de tijd om de bedrijfsaanpak te vernieuwen, te verduurzamen en op een meer bewustere manier met reizen, hotelboekingen en activiteiten op bestemmingen om te gaan. Toeristen beseffen dat reizen op een positieve wijze iets kan bijdragen aan de wereld, aan wederzijds begrip en respect. Ze zien dat toerisme zin en betekenis kan geven aan hun manier van leven en recreëren. 

De “anderhalve meter” samenleving vraagt om innovatie

De nieuwe “anderhalve meter” samenleving vraagt om innovatieve aanpassingen die economisch houdbaar zijn en die bijdragen aan een optimale gastbeleving. Al met al biedt deze situatie voor jonge professionals in opleiding veel uitdagingen en kansen voor de toekomst. Na deze crisis zit het toeristisch werkveld te springen om net afgestudeerde HBO studenten met een frisse en innovatieve blik.

Maar als afgestudeerde in toerisme ben je ook heel goed in staat om in andere sectoren te werken waarin klantbeleving en gastvrijheid centraal staat. Medewerkers uit hotels, en van reisondernemingen laten dit juist nu zien,  door in zorginstellingen hun diensten aan te bieden. De opleiding toerisme verbindt je met vele bedrijven in allerlei dienstverlenende beroepen. Daarom is het verstandig om juist nu te kiezen voor een opleiding in toerisme. 

Toerisme is een zeer boeiende en dynamische omgeving om in te werken en elke dag anders. De behoefte aan creativiteit, flexibiliteit en innovatie is in deze situatie natuurlijk duidelijk groter. Daar spelen we in ons onderwijs op in met digitalisering, duurzaamheid, sociale impact en internationalisering als kernwaarden in ons curriculum.