NorthSEE

NorthSEE beoogt grotere coherentie in Maritieme Ruimtelijke Planning (de processen; MSP) en Maritieme Ruimtelijke Plannen (uitkomsten/oplossingen) van de Noordzee regio (NSR), daarbij synergiën te vinden en onverenigbaarheden te voorkomen. 

Het project wil betere condities creëren voor duurzame ontwikkeling van de regio op het gebied van scheepvaart, energie en milieubescherming. NorthSEE is mogelijk dankzij de financiële steun van het Interreg North Sea Region programma van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Projecttaken en –resultaten

  1. Voorstellen van een multi-level raamwerk dat voortdurende coordinatie in MSP dwars door de NSR ondersteunt.
  2. Ontwikkelen van een informatie- en planningsplatform voor MSP dat planners en stakeholders in staat stelt om bewijs voor MSP te delen en verschillende planningsopties te testen in de vorm van scenario’s gebaseerd op echte data. De MSP Challenge simulatiegame zal dit platform worden.
  3. Toenemen van de capaciteit van stakeholders in belangrijke transnationale sectoren om actief bij te dragen aan MSP
  4. Afstemmen van benaderingen waarmee rekening wordt gehouden met bredere milieuproblemen in MSP
  5. Faciliteren van betere transnationale coherentie in MSP met betrekking tot offshore energie-infrastructuur
  6. Bereiken van grotere transnationale coherentie in het gebruik van MSP om milieubeschermingsdoelen te behalen.
  7. Faciliteren van betere transnationale coherentie in MSP met betrekking tot scheepvaartroutes.

Onze rol

Breda University of Applied Sciences is een volwaardige partner in dit project. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van het MSP Challenge simulatiegame betreffende de NSR, alsmede het faciliteren van zijn toepassing, allemaal met het doel om inzichten te ontwikkelen passend bij de projectdoelen en daarmee MSP in de NSR (zie taak 2).

We werken daarom nauw samen met alle NorthSEE partners om de juiste vereisten te definiëren voor de simulatiegame en ervoor te zorgen dat de simulatiegame daaraan ook voldoet. Meerdere MSP Challenge sessies zijn gepland om inzichtelijke toekomstscenario’s en bruikbare ruimtelijke plannen te ontwikkelen. 
Meer informatie over MSP Challenge: www.mspchallenge.info.

Zie ook: onderzoek Serious Games.