Serious Games

‘Serious Games’ is één van onze expertises binnen het domein Games. Het onderzoeksgebied heeft als titel ‘Playful Organisations & Learning Systems’.

In ons onderzoek bestuderen we concepten, principes en achterliggende technologie van games. De onderzoeksresultaten gebruiken we om teamprestaties en/of het managen van complexe systemen in een organisatie te optimaliseren met het doel de effectiviteit van een organisatie te vergroten.

Een voorbeeld van zo'n complex systeem waarbij serious gaming kan worden ingezet om de effectiviteit te vergroten is Maritime Spatial Planning.

Partners

In het onderzoeksgebied ‘Playful Organisations & Learning Systems’ werken we samen met:

In deze samenwerking is het simulatie gameplatform MSP Challenge ontworpen, ontwikkeld en toegepast voor verschillende doeleinden.

Gaming Horizons

Gaming and gamification represent some of the most exciting and promising areas of socio-technical innovation. 

More about this project

Meer onderzoek