People and Goods on the Move

Innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden het verplaatsingsgedrag van personen, voertuigen en goederen in de toekomst. Enerzijds zien we de technische ontwikkeling op het gebied van elektrisch vervoer, autonoom vervoer en de ontwikkeling van smart cities, inclusief alle data. Anderzijds ervaren we ook de ruimtelijke discussie over het klimaat, de energietransitie en adaptieve en leefbare steden. 

Breda University of Applied Sciences bereidt zich hier met haar onderwijs op voor. In onze onderzoekslijn People and Goods on the Move verrichten wij samen met het bedrijfsleven, overheden en (kennis)instellingen (toegepast) onderzoek naar de effecten van deze ontwikkelingen.

Een efficiënter bedrijfsproces

Customer experiences, beleving en ervaringen zijn tegenwoordig cruciaal, zowel vanuit verkeerskundig, ruimtelijk, toeristisch als logistiek oogpunt. In People and Goods on the Move koppelen we de unieke kennis van Breda University of Applied Sciences – op het gebied van gastgerichtheid, beleving en gaming – aan de keten van goederen en personen. Dat doen we door state-of-the-art en onafhankelijk onderzoek te verrichten naar innovaties in toonaangevende ontwikkelingen in het speelveld. We maken daarbij gebruik van innovatieve tools, zoals virtual of augmented reality om optimale oplossingen of toekomstige situaties te simuleren en te visualiseren.

Onze partners profiteren hier vanzelfsprekend van mee. De kennis die wij in de samenwerking opdoen leidt tot een efficiënter en effectiever bedrijfsproces. Ons gezamenlijk onderzoek bespaart u tijd en kosten. Daarnaast zorgen de projecten en onderzoeken ervoor dat onze studenten betrokken zijn bij de toonaangevende ontwikkelingen in ons vakgebied, waardoor hun kennis aansluit bij de behoefte van de markt.

Meer weten over samenwerking?

Wilt u graag meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met Breda University of Applied Sciences? Neem dan contact op met programmamanager Jeroen Weppner via telefoonnummer 06 - 52621638 of via e-mail: weppner.j@buas.nl.