Designing and Managing Experiences

Gedrag van mensen is vaak gebaseerd op hun ervaringen uit het verleden. Het kennen en herkennen ervan stelt ons in staat om effectieve nieuwe ervaringen te creëren, maar ook om invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen handelen in nieuwe situaties. Dit is zeer belangrijk om economische redenen (klantervaringen), maar ook om sociale redenen (overtuigen van mensen binnen onze samenleving).

 

Designing and Managing Experiences (DME) brengt verschillende onderzoeksteams van Breda University of Applied Sciences samen en levert expertise op het gebied van het meten en creëren van belevenissen, waarbij de ervaring van de klant binnen steeds veranderende situaties centraal staat.

Behoefte aan onderzoek

Werkveldpartijen hebben uitgesproken dat, teneinde de beleving van de klant (beter) te kunnen sturen, dergelijk onderzoek noodzakelijk is. Veel bestaand onderzoek binnen dit gebied is echter beperkt tot het meten van indirecte en ondervonden emoties en gedrag via de cognities van  respondenten.

Neuromarketing

Met de staat van dienst van Breda University of Applied Sciences op het gebied van onderzoek en consultancy, in combinatie met ons uitgebreide (internationale) netwerk van werkveldcontacten, biedt DME nu direct en objectief inzicht in menselijk gedrag en emoties, op basis van neuromarketing. Hierdoor ontstaan waardevolle kennis en nieuwe inzichten in de wensen van consumenten om richting te kunnen geven aan innovaties op de markt en nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

Kennis delen 

Niet alleen zal de DME-onderzoeksgroep gebruik maken van het competentiecentrum; dit centrum is ook beschikbaar voor andere (externe) onderzoekers en internationale partnerinstellingen. Naast het concurrentievoordeel voor werkveldpartijen zorgen de gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten ook voor meer innovatie en een verbetering van de leerervaringen van studenten. Ook zal er expertise gedeeld worden binnen een breder academisch/wetenschappelijk netwerk.

Labs

De faciliteiten van DME omvatten drie labs. Deze labs zijn uitgerust met een breed spectrum aan innovatieve meetinstrumenten.
 

Measuring Emotions Lab

Dit lab stelt onderzoekers in staat om de effecten van digitaal gemedieerde ervaringen te meten. Deelnemers aan de onderzoeken laten stimuli testen via sensoren die hun posities, aandacht, ademhaling en hartslag registreren terwijl ze computer- en virtual realityschermen gebruiken of zich in gesimuleerde omgevingen begeven. Dit is mogelijk door het allernieuwste materiaal met technologie die oogbewegingen registreert en Oculus VR-brillen evenals Electro-Encephalographic (EEG) opnametoestel. Dit genereert data en kennis die rechtstreeks en objectief vanuit de hersenen van deelnemers gemeten worden.

Breda University of Applied Sciences heeft al enkele jaren ervaring met het gebruiken van neuroscience onderzoeksmethoden in toegepast onderzoek. Het Measuring Emotions Lab brengt studenten en medewerkers in aanraking met mini-experimenten en masterclasses om aan de wensen van het werkveld te voldoen en om projecten die belangrijk zijn voor het werkveld te ondersteunen.

Mobile Emotions Lab

Dit lab kan ervaringen in context meten, wat betekent dat real-time en on-site data verzameld kunnen worden van deelnemers. Met het gebruk van draagbare en statische sensoren kunnen we gemakkelijk de biologische reacties op ervaringen met emoties meten zoals galvanische huidreacties en vagale zenuwspanning – op de plaats en het moment waar en wanneer deze ervaringen zich openbaren.

Het registeren van de gezichtsuitdrukkingen van deelnemers met GoPro camera’s bijvoorbeeld tijdens hun reizen maakt het mogelijk om hun specifieke emoties en gevoelens te decoderen aan de hand van hun gezichtsuitdrukkingen in die specifieke context. Dit kan op aanvraag op maat gemaakt worden om hun concurrentievoordeel van het beheren van ervaringen van klanten te vergroten.

Technology Lab

Dit Lab maakt integratie van creatie en testen mogelijk, dan wel meten tijdens het testen en observeren tijdens het afspelen. Vanwege tijdgebrek en om redenen van rendementoplevering zien het werkveld en stakeholders een toegenomen behoefte om de tijdskloof tussen het creeëren van concepten, ontwikkelen van innovatieve ideeën en testen (van concepten) te verminderen. Het Lab produceert materiaal van hoge kwaliteit binnen de relevante context van de ervaring en kan zelfs grote onderzoekspopulaties testen.

Dit Lab meet en test ook emotionele reacties en direct lichamelijke reacties van gebruikers via eye-tracking technologie en EEG-metingen door middel van positie- en biometrische apparatuur. Het Technologie Lab behelst zowel emotionele aspecten van de gebruikerservaring als interactie door/via betrouwbare en experimentele instrumenten. Dit pakt de gebruikerservaring vanaf de allereerste blootstelling aan welke context dan ook, en maakt het analyseren van prestatiegedrag mogelijk, verschaft nauwkeurige metingen van systeeminteractie en -perceptie en past inzichten toe in de gebruikte materialen.

Op basis van onderzoeksresultaten is het mogelijk om oplossingen aan te dragen en concrete acties, producten en diensten voor te stellen die belangrijk zijn voor partners uit het bedrijfsleven en de maatschappij.