Deze groei staat lijnrecht tegenover de net aan de Tweede Kamer gepresenteerde Klimaatwet.