De waarde van internationale studenten

Deze video is een oproep vanuit het Nederlandse bedrijfsleven aan de politiek over het belang van nationale en internationale hoogopgeleide young professionals in Nederland. Zij vertellen waarom het belangrijk is om internationale studenten te blijven verwelkomen.  

Laten we onze studenten en het bedrijfsleven steunen!

Samen met overheid en bedrijfsleven willen we nog meer doen om internationaal toptalent voor de Nederlandse arbeidsmarkt te behouden. Omdat we al jarenlang opereren in deze internationale context, is Breda University of Applied Sciences (BUas) zich heel goed bewust van haar verantwoordelijkheid op het gebied van huisvesting en welzijn.