Specialisten Built Environment

Wilt u in contact komen met één van onze specialisten op het gebied van Built Environment? Neem dan contact op met de Dienst Marketing en Communicatie via (076) 533 22 07 of via press@buas.nl.

Ineke Spapé

Functie

Lector Verkeer en Stedenbouw

Vakgebied

 • Fietsverkeer
 • Functioneren openbare ruimtes
 • Duurzame mobiliteit
 • Voetgangersverkeer
 • Gedragsbeinvloeding mobiliteit

Publicaties

Bekijk de publicaties van Ineke Spapé (via Pure)

Ruud Hornman

Functie

Hogeschooldocent Dynamisch Verkeersmanagement

Vakgebied

 • Dynamisch Verkeersmanagement
 • Verkeersregeltechniek
 • Microscopische simulatiemodellen
 • Smart mobility

Publicaties

Bekijk de publicaties van Ruud Hornman (via Pure)

Rien Smalheer

Functie

Hogeschooldocent Mobiliteit

Vakgebied

 • Verkeerskunde
 • Wegontwerp
 • Civiele techniek/verkeersbouwkunde
 • Projectmanagement

Onderzoek/publicaties

Diverse wegontwerpen

Joost de Kruijf

Functie

Onderzoeker Mobiliteit en Ruimte

Vakgebied

 • Fietsonderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Monitoring en evaluatie
 • Verkeersmodellen

Publicaties

Bekijk de publicaties van Joost de Kruijf (via Pure)

Jan-Kees van Elderen

Functie

Hogeschooldocent Mobiliteit

Vakgebied

 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Mobiliteit en gedrag

Publicaties

Bekijk de publicaties van Jan-Kees van Elderen (via Pure)

Paul van de Coevering

Functie

Hogeschooldocent Mobiliteit en Ruimtelijke ordening

Vakgebied

 • Stationsomgevingen
 • Parkeerproblemen in woongebieden
 • Ruimte en mobiliteit in een internationaal perspectief
 • Prijsbeleid

Publicaties

Bekijk de publicaties van Paul van de Coevering (via Pure)

Rocco Reukema

Functie

Hogeschooldocent Urban Design
Eigenaar Natuurlijkgebouwd
Gastdocent TU Delft

Vakgebied

 • Stedenbouw, architectuur en onderzoek
 • Ouderenhuisvesting
 • Bedrijventerreinen
 • Sociale veiligheid
 • Openbare ruimte

Robert van Dongen

Functie

Hogeschooldocent Ruimtelijke ordening en planologie

Vakgebied

 • Omgevingspsychologie en groen
 • Mobiliteit en Ruimte
 • Bestuur en Beleid in Ruimtelijke Ordening
 • Systemen van bestuur en planning in het buitenland

Onderzoek / Publicaties

Promotieonderzoek naar Optimal Design of Urban Green
Bekijk de publicaties van Robert van Dongen (via Pure)

Frank van den Eeden

Functie

Hogeschooldocent Ruimtelijke ordening en planologie

Vakgebied

 • Woonbeleid
 • Werking van woningbouwcorporaties mbt sociale huurwoningen
 • Prijsontwikkeling en hypotheken
 • Wonen en leefbaarheid
 • Ruimtelijke ordening algemeen

Ivo Dieleman

Functie

Ateliercoördinator Urban Design
Ontwerper Stedenbouw en Landschap
Eigenaar MINT stadsontwerp

Vakgebied

 • Stedenbouwkundige en Landschappelijke kennis van alle schaalniveaus
 • Herstructurering en Functiemenging in bestaand stedelijk gebied
 • (Her)Inrichting Openbare Ruimte

Onderzoek

Erasmus Campus Woudestein (Rotterdam)

Monique van Herpen

Functie

Hogeschooldocent Ruimtelijk Bestuursrecht

Vakgebied

 • Omgevingsrecht
 • Bestemmingsplannen
 • Structuurvisies
 • Omgevingsvergunningen
 • Verkeersrecht
 • Watermanagement

Menno Slijboom

Functie

MT-lid Built Environment

Vakgebied

 • Architectuur
 • Stedenbouw
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
 • Herontwikkeling monumenten en industrieel erfgoed
 • Ontwikkelstrategie
 • Proces- en projectmanagement