Veiligheidsregio’s worden getraind door BBS

Bij Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lag het vraagstuk of hun trainers bijgeschoold konden worden over de trends en ontwikkelingen in de didactiek.

Op 26 januari 2018 heeft BBS een dagdeel georganiseerd om de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs en de didactiek uiteen te zetten. 

Ilse Cornelissen (Academy for Leisure) heeft hier namens BBS de verschillende onderwijsmethodieken aan bod laten komen, gevolgd door een stuk over het belang van feedback en feed forward in het sturen van het leergedrag van de cursisten. Tot slot zijn de trends, die van invloed zijn binnen een cursus en binnen een les, behandeld.

De deelnemers van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid hebben hun enthousiasme overgebracht op hun collega’s wat heeft geleid tot eenzelfde opdracht maar dan voor Veiligheidsregio Kennemerland. Op 4 april jl. hebben wij daar het opleidingsprogramma verzorgd en ook deze veiligheidsregio was zeer enthousiast!

’Door deze bijeenkomst zijn we ons bewust geworden dat we onze lesprogramma’s op didactisch gebied verder kunnen ontwikkelen om zo nog beter aan te sluiten bij onze doelgroepen.’  aldus Kees Verkade, Beleidsadviseur Vakbekwaamheid Crisisbeheersing,Veiligheidsregio Kennemerland

Op naar meer van dit soort mooie en duurzame samenwerkingen!