Het opleidingsprogramma ‘wat is de impact van elektrisch vervoer in Nederland?’ is beoordeeld met een 8.3!

Vorige week hebben Frank ten Wolde en Mark van Kerkhof (APPM) in Den Bosch uitgebreid de gevolgen van elektrisch vervoer behandeld.

Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van elektrificatie van het voertuigenpark en hoe kan u inspelen op ontwikkelingen? 
Niet alleen de verkeerskundige invalshoek is hier belangrijk, maar ook de milieukundige, ruimtelijke, juridisch en economische.

Professionals vanuit overheid en bedrijfsleven waren aanwezig en deze mix zorgde voor een interessante discussie, uitwisseling van kennis en uitbreiding van het netwerk.

"Elektrisch vervoer is de toekomst, wees daarop voorbereid"
J. Albrechts - gemeente Rotterdam