Hotel

Uiteindelijk zijn u en uw werknemers het die waarde toe kunnen voegen aan de gastbeleving. 

Vooral in een veranderende markt met kritische consumenten kan het niveau van uw gastvrijheid bepalend zijn voor de overlevingskans van uw bedrijf. 

Kent u uw gast daadwerkelijk? Weet u wat zijn wensen, motivaties en interesses zijn en speelt u hier al voldoende op in? Is uw personeel voldoende uitgerust om het verschil te maken voor uw gast? En, is uw personeel voldoende in staat om ook op strategisch niveau mee te denken en kansen te zien voor uw bedrijf?

Deze nieuwe ‘gastmarketing’ vraagt om professionalisering van de branche. Een van de meest belangrijke onderdelen hiervoor is dan ook investeren in ‘menselijk kapitaal’.  Breda Business School stelt het stimuleren en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap centraal.

Korte programma’s die hier goed op aansluiten zijn Marketing van uw gast, De principes van revenue management, Experience Design, Van Big data naar gepersonifieerde data, Leiderschap in de hotelbranche en Strategisch Hotel Management.