Onderzoek ontwikkelkansen professionals in de branche

20 juni 2019

onderzoek

CLC-VECTA en CELTH starten onderzoek naar ontwikkelkansen voor professionals in de live communicatiebranche. Doelstelling is te komen tot een gestructureerd aanbod van scholing en opleidingen voor een Leven Lang Ontwikkelen

Het Center of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) en branchevereniging CLC-VECTA gaan onderzoek doen naar de ontwikkelkansen van professionals in de live communicatiebranche. Aanleiding is het belang van een Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers in de branche van locaties, organisatoren en toeleveranciers van beurzen, congressen en (zakelijke) evenementen. Zo moet het onderzoek inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor jong talent/medewerkers om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en hoe bedrijven en medewerkers kunnen inspelen op nieuwe kansen in deze markt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het lectoraat Hospitality Management & Experience Design van Breda University of Applied Sciences, in samenwerking met NHL Stenden en HZ University of Applied Sciences.
 

Leven Lang Ontwikkelen
“Het blijven ontwikkelen van medewerkers is cruciaal voor innovatie, de professionalisering en groei van onze sector en de ondernemingen die daarin actief zijn”, aldus Riemer Rijpkema, directeur van CLC-VECTA. Een Leven Lang Ontwikkelen is één van de kernprojecten waar de vereniging op inzet bij de realisatie van haar doelstellingen. Riemer: “De uitkomsten van het onderzoek helpen ons in kaart te brengen welke ontwikkelbehoeftes en -kansen er zijn voor werkgevers en werknemers in de sector. De volgende stap is werken aan een gestructureerd aanbod van scholing en opleidingen, in samenwerking met hogescholen, het werkveld en andere aanbieders. Zo kunnen we professionals ondersteunen om invulling te geven aan hun individuele ontwikkeling en verdere professionalisering. En dat is goed voor onze branche en de positie van live communicatie in de marketingmix.”

Human Capital Agenda
“De samenwerking tussen CELTH en CLC-VECTA is onderdeel van de ontwikkeling van een brede Human Capital-onderzoeksagenda voor de gastvrijheidssector”, vertelt Menno Stokman, directeur CELTH. “We kijken daarbij breed, zowel naar leisure als naar de toeristische en hospitality-sector.”

Uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Breda University of Applied Sciences en het lectoraat Hospitality Management & Experience Design. Dit doen zij in samenwerking met experts van NHL Stenden en HZ University of Applied Sciences en CLC-VECTA en haar leden. Xander Lub, lector Hospitality Management & Experience Design aan Breda University of Applied Sciences, leidt het onderzoeksproject. Xander: “De ontwikkeling van Human Capital is een essentieel ingrediënt in de technologische ontwikkeling van de markt en de maatschappij: zonder mensen en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zullen we niet in staat zijn een zinvolle invulling te geven aan deze verandering”. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een Design Approach, waarbij betrokkenen op een creatieve manier worden uitgedaagd om tot innovatieve oplossingen te komen. Design Thinking heeft als kenmerk dat bij informatieverzameling de gebruiker centraal staat, en dat er iteratief naar een oplossing of waardepropositie wordt toegewerkt. Zo worden personas ontwikkeld op basis van gesprekken en observaties; deze worden gebruikt om behoeften en drijfveren op een persoonlijke herkenbare manier te communiceren. Daarnaast ontwikkelen we toekomstscenario’s om onderwijsaanbod af te stemmen op ontwikkelingen in de branche en bredere trends.”